Psychologické služby 

Individuálne psychologické poradenstvo

- sebarozvoj
- vzťahové problémy
- náročné životné situácie
- smútkové poradenstvo
- práca so snami
- úzkosti
- depresie
- traumy
- sebapoškodzovanie
- domáce násilie

Párové psychologické poradenstvo

- partnerská / manželská kríza
- náročné životné obdobie
- zlepšenie komunikácie
- sprevádzanie pred, počas a po rozvode

Psychologické poradenstvo pre rodičov

- výchovné problémy (nastavenie hraníc, zlepšenie komunikácie a iné)
- príprava na rodičovstvo
- podpora pri adaptácii po príchode z pôrodnice
- sprevádzanie a edukácia rodičov s adoptovaným dieťaťom

Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich

- sebarozvoj
- výchovné problémy
- ťažkosti v škole
- sebapoškodzovanie
- depresívne ladenie
- úzkostné ladenie
- uzavretosť do seba
- znížené sebavedomie, pocity menejcennosti
- prvé lásky
- ťažkosti s nadväzovaním vzťahov
- psychosomatické ťažkosti (bolesti hlavy, brucha…)

Psychologické poradenstvo pre deti

Práci s dieťaťom predchádza úvodná konzultácia s rodičom/rodičmi pre bližšie priblíženie a porozumenie problému. Následne má psychológ sedenia s dieťaťom a priebežne konzultuje stav dieťaťa s rodičom - vždy podľa dohody z prvého stretnutia. Súčinnosť rodiča je vítaná. Rodič je taktiež súčasťou terapeutického procesu a na základe edukácie zo strany psychológa prispieva ku komplexnému zlepšeniu.

- rozvod/rozchod rodičov
- napätie vo vzťahu medzi rodičmi
- napätie vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom (časté hádky, konflikty medzi dieťaťom a rodičom)
- súrodenecké vzťahy
- problémy so spánkom (dlhé zaspávanie, časté budenie, nočné desy a iné)
- odplienkovanie
- pomočovanie
- ťažká adaptácia na MŠ/ZŠ
- agresivita dieťaťa, záchvaty hnevu
- tiky
- separačná úzkosť
- uzavretosť
- pocity smútku
- psychosomatické ťažkosti (bolesti hlavy, brucha…)
- výchovné problémy

Klinické psychodiagnostické vyšetrenie detí

Vyštreniu predchádza konzultácia psychológa s rodičom/rodičmi. Môže byť realizované na základe odoslania od pediatra, psychiatra, neurológa či iného špecialistu alebo na vlastnú žiadosť rodičov.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva

Zákon č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene niektorých zákonov nariaďuje držiteľom zbrojného preukazu a žiadateľom o zbrojný preukaz, aby sa podrobili vyšetreniu na posúdenie psychickej spôsobilosti. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť občiansky preukaz a výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie, ktorý vypĺňa všeobecný lekár.

Psychotesty pre SBS

Vypracovanie Psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Zbierky zákona č. 33/2006. Posudok pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami; na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách. Na vyšetrenie je potrebné doniesť si občiansky preukaz.

Vytvorte si webové stránky zdarma!