Cenník

Individuálne psychologické poradenstvo
 

50min/60€

Párové psychologické poradenstvo


90min/100€

Psychologické poradenstvo pre deti


50min/60€

Konzultácia pre rodiča


45min/40€+každých ďalších začatých 15min/20€ 

Bazálna psychoterapia - individuálna


50min/60€

Bazálna psychoterapia - párová


90min/100€

Bazálna psychoterapia pre deti


50min/60€

Vypracovanie správy z bazálnej psychoterapie/psychologického poradenstva


1ksA4/20€

Psychodiagnostické vyšetrenie so správou


od 200€/podľa rozsahu

posudok bude vypracovaný do 2 týždňov
 
vypracovanie posudku do týždňa +50% 

vypracovanie do 3 dní +100%

Posúdenie spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva


100€

Psychologický posudok pre SBS


80€

V prípade zrušenia dohodnutého termínu menej ako 48 hodín pred sedením, je nutné sedenie uhradiť v plnej výške.


Vytvorte si webové stránky zdarma!